Historien

Bodø folkedanslag, eller Bodø leikarring som vi i utgangspunktet kalte oss, ble stiftet 29. mars 1976. I Bodø var det før 1976 to leikarringer, en i BUL Bodø og en i GUL Symra. Disse ringene ble slått sammen i 1962. I 1976 ønsket BUL Bodø å bryte samarbeidet med GUL symra. Halvparten av medlemmene betalte da kontingent til begge lagene og ønsket da å starte en ny leikarring. Med dette ble Bodø leikarring stiftet med Knut Thommesen som formann.

Den første tiden var en hektisk tid for de involverte. Det ble raskt satt i gang med intensivkurs i gammeldans for voksne. Det var også gammeldanskurs for ungdom med fritidskontoret som arrangør. Bodø trekkspillklubb spilte på øvingene. Av høydepunkter kan det nevnes vårtur til Kjerringøy, øvinger hele året (også på sommeren) og del framvisninger blant annet for turister på turisthytten. Musikken var viktig, og på en leikfest kom Målselv Spellmannslag på besøk.

Medlemstallet vokste stadig. I 1977 var det 18 medlemmer, 24 medlemmer i 1978 og hele 53 medlemmer i 1980. I senere tid har medlemstallet holdt et gjennomsnitt på mellom 60 og 70 medlemmer. Det høyeste medlemstallet som er registrert er fra 1994 da det var 84 medlemmer.

Bodø leikarring endret navn til Bodø folkedanslag på årsmøtet i 1994 med mer enn 2/3-flertall.

Det er stengt for kommentarer.