Styret i Bodø Folkedanslag 2020

Leder: Ivar Mikalsen mobil 41 42 39 33
Nest leder: Bjørn Bjerk mobil 91 89 43 78
Sekretær: Liv Johansen mobil 41 25 20 54
Kasserer: Finn Stafsnes, mobil 90 82 12 27
Styremedlem: Bjørn Floden, mobil 95 75 88 58
Vara medlemmer: Bjørn Hustad og Nikolai Støver
Studieleder: Marit Mikalsen
Folkedansnemnd: Solveig Næss
Revisor: Willy Johansen og Johan Steinvik
Materialforvalter:
Valgkomite: Thor Arne Nesje, Anne Steinvik, Hans Tilrem

Det er stengt for kommentarer.