Styret i Bodø Folkedanslag 2022

Leder: Thor Arne Nesje – tlf. 97 63 62 90
Nest leder: Bjørn Floden  – 95 75 88 58
Sekretær: Berit Anne Knudsen – mobil 91 68 70 08
Kasserer: Finn Stafsnes, mobil 90 82 12 27
Styremedlem: Nikolai Støver
Vara medlemmer: Bjørn Hustad og Brit Jeremiassen
Studieleder: Tore Jeremiassen
Folkedansnemnd: Solveig Næss
Revisor: Willy Johansen og Johan Steinvik
Materialforvalter:
Valgkomite: Ivar Mikalsen, Audhild Hansen og Lars Olsen

Det er stengt for kommentarer.